Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. W sklepie Grand-Kom posiadamy szeroką ofertę laptopów Poleasingowych. Mamy dla Ciebie wszystko czego tylko potrzebujesz! jeśli masz wątpliwości jaki sprzęt wybrać, nie wahaj się z Nami skontaktować. Chętnie pomożemy w skompletowaniu laptopa najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom. Najszybszym sposobem kontaktu z nami jest tel:+48 516 157 843.

1.2. Sklep internetowy działający pod adresem:grand-kom.pl w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: Grand-Kom Valentyna Majewska, adres: ul. Kacza 8/D, 01-013 Warszawa, NIP: 5321965637, Regon: 386805670, email: biuro@grand-kom.pl, tel. +48 516 157 843, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: grand-kom.pl zwany dalej: grand-kom.pl. Internetowy sklep komputerowy, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.grand-kom.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.4. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej grand-kom.pl lub też sporządzić wydruk.

1.5. Sklep Internetowy grand-kom.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Sklepu internetowego grand-kom.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.


2. Procedura zamówienia

2.1. Sklep komputerowy grand-kom.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową pod adresem grand-kom.pl lub w naszym sklepie stacjonarnym.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie grand-kom.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia i płatności.

2.4. Elementem procedury każdego zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składający zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronie internetowej grand-kom.pl.

2.5. Klient po złożeniu zamówienia, otrzyma od pracownika sklepu internetowego grand-kom.pl odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości email. Z tą chwilą zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

2.6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.


3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu www.grand-kom.pl są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Dostawa za pobraniem po całym kraju jest darmowa.  Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przełewy24.

3.4. Płatności za zamówione produkty Kupujący powinien dokonać w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia lub poinformować grand-kom.pl o innym terminie zapłaty. Po 3 dniach i braku kontaktu ze strony Kupującego zamówienie zostanie anulowane.

3.5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym grand-kom.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.


4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w siedzibie sklepu pod adresem: Grand-Kom ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa.

4.3. Czas dostawy zamówienia wynosi od 24h do 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

4.4. Sklep Grand-Kom realizuje również wysyłki zamówień za granice Polski. Koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości paczki oraz miejsca dostarczenia i wynosi od 1 do 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

4.5. Paczki wysyłane są tylko w dni robocze. W dni ustawowo wolne od pracy tj. sobota, niedziela i święta, zamówień nie wysyłamy.


5. Reklamacje konsumenckie/ Gwarancja

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych grand-kom.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). 
Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@grand-kom.pl) lub pisemnie na adres: Grand-Kom ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa.

5.2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta podane przy rejestracji, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie grand-kom.pl.

5.3. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: Grand-Kom ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa, lub osobiście do siedziby sklepu. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta grand-kom.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy w tym przedziale cenowym.

5.4. Gwarancja udzielana jest przez sprzedawcę, na czas i zasadach określonych w dokumencie  gwarancyjnym. Jeśli przy dokonywaniu zakupu klient zostanie poinformowany o wadzie towaru, nie ma możliwości reklamacji. Towaru przecenionego ze względu na wadę zasadniczo nie można również zwrócić.

6. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zwrot przysługuje tylko konsumentowi, osobie fizycznej. Nie przysługuje on Przedsiębiorcy oraz w przypadku zakupu sprzętu na firmę przez osobę fizyczną.

6.2.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do grand-kom.pl lub przekazać go do siedziby Grand-Kom ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa.

6.3. grand-kom.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
Jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym grand-kom.pl , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowania, dowód zakupu, gwarancję itp.


7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sklep grand-kom.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

7.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym grand-kom.pl.

7.3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień na stronie grand-kom.pl.

7.4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Grand-Kom Valentyna Majewska ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa. NIP: 5321965637, z siedzibą pod adresem: Grand-Kom ul. Kacza 8/D, 01-013, Warszawa.

7.5. Firma grand-kom.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych przez Klienta oraz dokłada wszelkich starań aby dane te były szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

8.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez grand-kom.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie grand-kom.pl Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

8.3. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2020 r.